Skip to main content

Invertere

SolarEdge for 1-fas

Invertere med ekstremt høy effektivtet, så høy at de er vifteløse og helt stille. Kan brukes på 1-fas IT/TT og TN-nett.

Brukes sammen med optimizere fra SolarEdge.

SolarEdge for 3-fas

Invertere med høy effektivitet. Kan brukes på 3-fas IT/TT og TN-nett (redusert effekt på IT/TT). Kommer i forskjellige størrelse, inkludert større modulære invertere.

Brukes sammen med optimizere fra SolarEdge.

For 1-fas

For 3-fas